Süleyman Demirel  Üniversitesi

Fen Dergisi (e-Dergi)

Süleyman Demirel University

Journal  of  Science  (e-journal)

       

 

  Fen Dergisi                                                                               Cilt 8 - Sayı (1)
 Journal Of Science                                                                 Volume 8 - Issue (1)                                                                        ISSN:1306-7575          

                                                                                         Yazar / Author                Sayfa / Page

Ultrastructure of the Suspensor Cells in the Natural Tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae)

Doğal Tetraploid Trifolium pratense L.' de Suspensor Hücrelerinin Ultrastrüktürü

 

Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL

1-8

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Türkiye Güllerinin (Rosa L. Spp.) Ekolojik ve Coğrafi Karakteristikleri

Ecological and Geographical Characteristics of Turkish Roses (Rosa L. Spp.)

 

Hasan ÖZÇELİK,
Mustafa KORKMAZ,
Fevzi ÖZGÖKÇE,
Murat ÜNAL,
Serdal SAKÇALI

9-21

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

GUL Herbaryumu'nun Ranunculaceae Familyası Envanteri

Ranunculaceae Family Inventory of Herbarium Gul

 

Hasan ÖZÇELİK,
Mahmut KORKMAZTÜRK

22-47

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

The Effects on Germination and Growth of Bean and Chickpea of Boron Waste

Bor Atığının Fasulye ve Nohutun Çimlenme ve Büyümesi Üzerine Etkileri

 

Mehmet Ali ONARAN,
Cengiz YÜCEDAĞ

48-53

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Bloch-Gruneisen Fonksiyonu ile Bazı Katıların Elektriksel Özdirencinin Sıcaklığa Göre Değişiminin Analitik İncelenmesi

The Analytical Investigation of Temperature Dependence of Electrical Resistivity Using Bloch-Gruneisen Function for Some Solids

 

Mustafa KARAKAYA,
İskender ASKEROĞLU

54-59

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Yüksek Çözünürlüklü Elektron Spektrometresi için Sintilatör Ekran Konumlandırması

Positioning of Scintillating Screens for High Resolution Electron Spectrometer

 

Mert ŞEKERCİ,
Suat ÖZKORUCUKLU

60-70

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Introducing a Global Optical Model Approach for Analysing 16O+16O Elastic Scattering at 5-10MeV/nucleon Region

5-10MeV/nükleon Bölgesinde 16O+16O Esnek Saçılmasının Analizi için Global bir Optik Model Yaklaşımının Tanıtılması

 

Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU,
Gökhan COF,
Hüseyin AYTEKİN,
İsmail BOZTOSUN

71-81

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

197Au İçin Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları

Reaction Cross Section Calculations for 197Au

 

Hasan ÖZDOĞAN,
Abdullah KAPLAN

82-91

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

A New TLD Holder for External Radiotherapy Beam Audit

Eksternal Radyoterapide Işın Denetimi İçin Yeni Bir TLD Tutucu

 

Doğan YAŞAR,
Bayram DEMİR,
Erol KAM,
Gürsel KARAHAN, Murat OKUTAN

92-99

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Proton Hızlandırıcılarında Farklı Maddeler İçin Zırh Kalınlıklarının Analitik Yöntemle Belirlenmesi

Determination of Shielding Thicknesses by Using Analytical Method for Different Materials in Proton Accelerators

 

Demet SARIYER,
Rahmi KÜÇER

100-105

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

The Effect of o-Substituents on Mass Spectra of Schiff Bases Synthesized from Salicylaldehyde

Salisilaldehitten Sentezlenen Schiff Bazlarının Kütle Spektrumlarında Orto Substituentlerin Etkisi

 

Gökhan DENİZLİ,
Sevi ÖZ,
Arda ATAKOL,
Emine Kübra İNAL,
Mehmet Abdülkadir AKAY

106-113

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF

Liquid-Liquid Extraction Based Simple Trans-Resveratrol Analysis In Wine Samples

Şarap Örneklerinde Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu İle Trans-Resveratrol Analizi

 

Emine Kübra İNAL,
Sevi ÖZ,
Arda ATAKOL,
Mehmet Abdülkadir AKAY,
Orhan ATAKOL

114-121

   Özet           Tam Metin

   Abstract      Fulltext PDF